Tilbage

Etablering af busdepot for el-busser.

Omlægningen består af:

  • Rydning og nedbrydningsarbejder – inkl. udvidelse af matrikel og håndtering af miljøklassificeret jord.
  • Etablering af nye belægningsarealer inkl. afvanding, belysning, hegn, samt diverse forberedelser i forbindelse med ny transformerstation, el-tavler og ladestandere.
  • Etablering af nyt teknikrum til nyt vaskeanlæg samt etablering af tomrør til installationer, olieudskiller mv.
  • Nedgravning og montering af tanke til nyt vaskeanlæg
  • Ny regnvandskloak inkl. rørbassin.
  • Renovering og mindre ombygninger af eksisterende bygninger. Herunder udskiftning af inventar og opbygning af skillevæg i vaskehal.

Bygningerne er delvis i brug under arbejdets udførelse.